تاریخ مکث کن

مکث کن آقای تاریخ!! 
قدرت و ثروت و شهرت 
امپراطوری تزویر 
مهنت و لعنت و وحشت 
من....
جهان بینی ندارم
من....
الفبای جدیدم..
من...
فقط عشق فقط تو...
من...
به آرامش رسیدم... 
قرن ها میان و میرن 
یه چرا بدون پاسخ 
من و تو هزار سال بعد 
عشق، زندگی، تناسخ 
به دنیا اومدم تا...عاشقت باشم..

/ 0 نظر / 12 بازدید