پندها

خدایا این جهان پر ازفساد است

به هر جا بنگری غمها زیاد است

بهاری کن ز مولایی گل آذین

بهاران خود خزان انجماد است

دشمنی های من و تو به ابد

خاتمه باد...

خنده هامان...

همه

بیواسطه باد.

پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

********.

*******

گناه فقط یک نقطه نظر است

/ 0 نظر / 25 بازدید