حکایت شاخص اقتصادی از دیدگاه شاه عباس

می گویند:

 

شاه عباس از وزیر خود پرسید:

 

امسال اوضاع اقتصادی کشور چگونه است؟

 

 وزیر گفت: الحمدالله به گونه ای است که تمام پینه دوزان توانستند به زیارت کعبه روند!

 

 

شاه عباس گفت:  "نادان! اگر اوضاع مالی مردم خوب بود می بایست کفاشان به مکه می رفتند نه پینه‌دوزان...، چون مردم نمی توانند کفش بخرند ناچار به تعمیرش می پردازند، بررسی کن و علت آن را پیدا نما تا کار را اصلاح کنیم.    

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید