خیرات

خیرات تو ام بگو تو خیرات که ای؟

در بیت توام بگو تو ابیات که ای؟

در نفی تو سالها دلم کرد تلاش

من نفی توام بگو تو اثبات که ای؟

/ 0 نظر / 8 بازدید