اگه کسی آهنگ اگه میگی دوسم داری واقعا رژیم داری رو داره برام بفرسته عاجزانه خواه

سلام من به آهتگ اگه می گی دوسم داری واقعا رژیم داری رو داره نه کلمات خود آهنگ رو داشته باشه برام بفرسته خواهش می کنم خواهش می کنم خواهش میکنم لطفا...گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

آدرس ایمیلم اگه خواستین اونو برام

 

 

بفرستین رو گذاشتم

 

 

 

shimahelfe@gmail.com

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید