کلاغ

لهجه کلاغ ها درمکان های مختلف

 

اردبیل : گار گار

.

.

تهران : قارقار

.

.

اصفهان : قارس قارس

.

.

شیراز : قاروقارو

.

.

یزد: قرقر

.

.

امارات : قارع قارع

.

.

اسپانیا: قارینول قارینول

.

.

آلمان : قارش قارش

.

.

چین : قارچ قیرچ قونچ

.

.

باباتوخیلی بیکاری!!!!!

 

خجالت بکش!!!!

 

جوونای مردم دارن تحقیقات علمیشونو

 

به دانشگاه های معتبرمیفرستن

 

اونوقت توپیگیرصدای کلاغ هایی؟؟؟؟؟؟!!!!!

/ 0 نظر / 7 بازدید