حکایت با مزه نسبت به من

دزدی در شب خانه ی فقیری می جست ، فقیر از خواب بیدار شد گفت:
ای مردک آنچه تو در تاریکی می جوئی ما در روز روشن می جوئیم و نمی یابیم

اخه بگو ببینم چطور میشه پولدار شد ها هرچی تو این دنیا هست پول میخواد شما چی میگین

/ 0 نظر / 13 بازدید