تو جاده

تو جاده تصادف شده بود...

 


همه جمع شده بودن


منم واسه اینکه صحنه رو از نزدیک ببینم


از اون ور داد زدم


گفتم: برید کنار من مادرشم!!


وقتی رسیدم دیدم اونی که تو خیابان افتاده یه الاغه!!


هیچی دیگه این قیافه من

 

بقیه هم از شدت خنده درحال ترکیدن بودن

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید