معجزه

اگر بر این باوری که سنگ برایت معجزه می‌کند، معجزه رخ خواهد داد!

:star: اگر بر این باوری که آسمان برایت معجزه می‌کند، معجزه رخ خواهد داد!

:star: اما آگاه باش

:star: نه سنگ از خود قدرت دارد،

:star: نه آسمان!

☄ آنچه که نیرو دارد، باور توست!

:star: ایمان و یقین راسخ توست!:star: اگر سنگ قدرتی داشت، فکری به حال خود می‌کرد!

/ 0 نظر / 63 بازدید