نصیحت

یه لیوان از کابینت بردار


- خب

بندازش زمین

- خب

شیکست

- نه

زهرمار، از اون چینیا بردار میخام نصیحتت کنم!!!لبخندبغل

/ 0 نظر / 12 بازدید