حکمت

آن کس که تو را ستود او دشمن توست
در فکر فضیحت تو و مردن توست
خود را برهان ز نعت مردم ای دوست
کین کاسه زهر دشمن و بودن توست

 

*****

ای مرغ خوش الحان من آوازت کو؟
آن دیده پر زمهر و پر رازت کو؟
ما از قفست تو را برون آوردیم
پس میل به آسمان و پروازت کو؟

/ 0 نظر / 13 بازدید