زندگی

زندگی یعنی لذت بردن از هر لحظه و نگریستن به صورت مثبت به آن زیرا ما با این صورت هیچ لحظه ای را هدر نمی دهیمچشمک

/ 0 نظر / 8 بازدید