ادغام دروس اجتماعی با هدف کاهش حجم کتاب های

حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، افزود: کتاب مطالعات اجتماعی هویت در زمان، مکان و هویت در شرایط را به دانش آموزان یاد می دهد و مطالعه این کتاب هم وقت کمتری از دانش آموزان می گیرد و هم کار مسئولان آموزشی را در برنامه ریزی برای این درس راحت تر خواهد کرد.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه برای رفع برخی نقایص کتاب کار و فناوری پایه هفتم چه تغییراتی ایجاد شده است، اظهار داشت: با ویرایش و اصلاح کتاب کار و فناوری پایه هفتم موافق هستم و با توجه به این که در کتاب چاپ شده فعلی، موضوعات درس با فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره آغاز و با کاشت گل و گیاه پایان می یابد و دقیقا بر عکس نام کتاب است که عنوان کار و فناوری را دارد و اشکالات جزیی در این کتاب وجود دارد که باید در چاپ های بعدی برطرف شوند.

وی ادامه داد: تولید محتواها بر اساس برنامه درس ملی خواهد بود و کتاب درسی را همراه با بسته آموزشی تولید می کنیم. باید بتوانیم شبکه های تعاملی بین دانش آموز، معلم و کارشناسان برقرار کنیم. همچنین برنامه ریزی های منطقه ای را گسترش دهیم.

محمدیان تصریح کرد: تمام این اهداف را در میان مدت خرد کرده تا مقدمات اجرای آن ها را برآورده کنیم. به عنوان مثال برای چاپ هرساله 130 میلیون تیراژ کتاب نیاز به برنامه ریزی داریم. همچنین تولیدات باید اثربخش باشد که برای این موضوع یک مرکز رصد برای ارزشیابی در اختیار داریم.

منبع: روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

/ 0 نظر / 25 بازدید