امید

هر روزی که خورشید می دمدفرشته

             یعنی که

         امید هنوز هستیول

          

                                                                      فریدون مشیری

/ 0 نظر / 12 بازدید