دلنوشته

دل شکست اما تو باز هم رفتی                            دل سوخت اما تو باز هم رفتی

عشقم واقعی بود اما باورنکردی                         گفتم دوستت دارم اما باورنکردی

گریه کردم اما اهمیت ندادی

غم و انده تمام دلم را در برگرفت اما بی اعتنا بودی

رفتی و تنهام گذاشتی و به این فکر نکردی که من چه حالی میشم

                   باشه برو اما بدون که

تو بودی تنها عشقم وخواهی ماند تا ابد            

منبع:http://hamechem.persianblog.ir

/ 0 نظر / 28 بازدید