برای هشتمی ها

با عرض خسته نباشید بر همه ی شما ریاضیدانان یا فیلسوفان عزیز

 

آیا رادیکال ۲ گنگ است؟

رادیکال ۲ به توان رادیکال ۲ چه طور؟

جواب هردو بله است !!!

حال این عدد قرمز را باری دیگر به توان رادیکال ۲ برسانید

پاسخ ۲ است که عددیست غیر اصم یا گویا

حالا برای فیلسوفان آیا در نومیدی بسی امید نیست پس در گنگ به توان گنگ هم گویایی وجود دارد!!

با تشکر:فاطمه

/ 0 نظر / 13 بازدید