کلاغ و وطوطی

 
این مطلب خیلی خوندنیه:

خداوندکلاغ و طوطی رادریک شب هردو را سیاه و زشت آفرید. طوطی اعتراض کرد زیباوقشنگ شد.ولی کلاغ به رضای خداقانع شد.
حالاکلاغ آزاداست. ولی طوطی در قفس.پس راضی 
باشید به رضای خدا
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
پیامی ازطرف خدا: إمروز همه مسائلت رابه من بسپار.من آنهاراحل میکنم.تنها آرام باش وشادزندگی کن.اینگونه بیشتر دوستت دارم..
??????????????????????????
.روی هرپله که باشی خدا یه پله ازتو بالاتره،نه بخاطراینکه خداست بخاطراینکه دستت روبگیره..
??????????????????????????
هرگاه خداوند تورابه لبه پرتگاه هدایت کردبه خداوند اطمینان کن چون یاتوراازپشت خواهدگرفت یابه توپروازکردن خواهدآموخت.
??????????????????????????
بخاطربسپار همراهی خدابا انسان مثل نفس کشیدن است:آرام.بی صدا.همیشگی!
☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
خداراگفتم:بگذارجهان راقسمت کنیم؛آسمون مال تو،زمین مال من! 
تو بندگی کن همه دنیا مال تو.
/ 0 نظر / 27 بازدید