قرار بود داستان طنز

بچه بودم قرار بود عموم اینا بیان خونمون نذری داشتیم 

بابام گفت عموت که اومد میری جلوش 

اگه شیرینی اورده بود میگی عمو خودت شیرینی هستی چرا شیرینی اوردی 

اگه گل اورد میگی عمو خودت گلی چرا گل اوردی .منم گفتم باشه . 

خلاصه عمو اومد و دیدم واسه نذری یه گوسفند اورده. 

من بچه بودم میفهمی؟؟؟بچه  

/ 0 نظر / 24 بازدید