مسلمانی رفت خانه ی یک مسیحی

مسلمانی رفت خانه یک مسیحی، برایش انگور اوردن خورد، برایش شراب اوردن گفت حرام است، مسیحی گفت: عجبا از شما مسلمانان انگور میخورین اما میگویید شراب حرام است در حالی این از آن بدست آمده...
مسلمان گفت:2j ببین این زن شماست و این هم دختر شماست درسته؟؟؟ گفت بله!!!
گفت: ببین خدا این را به شما حلال کرده و آن را حرام... در حالی که آن از این به دست امده است...
مسیحی همانجا گفت: أشْهَدُ أنّ لا اله الا الله و أشْهَدُ أنّ مُحَمَدٌ رَسولَ الله...

/ 0 نظر / 8 بازدید