Blogtitle->

عجایب دنیا
معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفتگانه جهان را فهرست واربنویسند. 
دانش آموزان شروع به نوشتن کردند.معلم نوشته های آن ها راجمع آوری کرد. با آن که جواب ها یکی نبودنداما بیشتر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند:
اهرام مصر تاج محل کانال پاناما دیوار بزرگ چین و... در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می خورد.معلم پرسید: این کاغذ سفید مال چه کسی است؟یکی از دانش آموزان دست خود را بالا برد.معلم پرسید: دخترم چرا چیزی ننوشتی؟
دخترک جواب داد:عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام را بنویسم.معلم گفت:بسیار خوب هر چه در ذهنت است به من بگو شاید بتوانم کمکت کنم .در این هنگام دخترک مکثی کرده و گفت:به نظر من عجایب هتگانه جهان عبارتند از:لمس کردن چشیدن دیدن شنیدن احساس کردن خندیدن و عشق ورزیدن .پس از شنیدن سخنان دخترک کلاس درسکوتی محض فرو رفت
آری عجایب واقعی همان نعمت هایی هستند که ما آن ها را ساده و معمولی می انگاریم.


تاريخ : دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳ | ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : شیما خلفی | نظرات ()